Trước & Sau

Sau đây là vài hình ảnh Trước và Sau của các phụ nữ chuyên nghiệp đã được mô tả trong quyển sách của tôi, Thay Cách Mặc, Đổi Cuộc Đời (Dress Me Confident). Tôi nghĩ bạn sẽ thấy thú vị khi khám phá câu chuyện của họ, cụ thể về cuộc sống, về sự tự tin đã thay đổi tích cực như thế nào sau khi nâng cao hình ảnh cá nhân.

TrướcSau

error: Content is protected !!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close