Tư vấn cá nhân

Bạn sẽ nhận được những lời khuyên về cách tạo dựng hình ảnh phù hợp với dáng vóc, gu yêu thích, lối sống, ngân sách và nghề nghiệp của mình. Bạn vẫn là bạn, nhưng là hình ảnh tốt nhất của bạn.

Gói tư vấn này sẽ bao gồm:

  • Tư vấn về trang phục
  • Tư vấn về màu sắc phù hợp nhất với bạn
  • Chăm sóc diện mạo
  • Tóc
  • Nâng cấp tủ quần áo
  • Mua sắm
  • Thể hiện phong cách cá nhân, nhằm giúp bạn tạo ấn tượng tốt đẹp trong môi trường đa văn hóa hiện đại. Tùy thuộc vào nhu cầu, tôi sẽ hướng dẫn cách thể hiện ngôn ngữ hình thể tích cực, nghi thức giao tiếp xã hội và dùng bữa trong môi trường chuyên nghiệp.

Nhấp chuột vào đây để liên hệ với tôi

error: Content is protected !!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close