Có thể đeo cả bạc lẫn vàng cùng lúc không?

Tất nhiên nếu chỉ đeo riêng từng loại thì tốt hơn rồi, nhưng bạn vẫn có thể kết hợp trang sức bạc và vàng với nhau.

Hãy chọn những thứ có độ bóng tương đương, ví dụ, đeo bạc mờ với vàng mờ, bạc sáng với vàng sáng. Đặc biết tốt hơn nữa khi theo tỷ lệ 80/20: đeo 80% bằng bạc và 20% bằng vàng, hoặc ngược lại.

Đừng bao giờ theo tỷ lệ 50/50 – như thế trông rất lộn xộn.

*** Nội dung này được trích từ quyển sách của tôi — Thay Cách Mặc, Đổi Cuộc Đời — cẩm nang xây dựng phong cách tinh tế, tự tin và chuyên nghiệp cho phụ nữ Á Đông hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close