QUIZ: Bạn có ăn mặc một cách chuyên nghiệp?

Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời bảng câu hỏi “Bạn có ăn mặc một cách chuyên nghiệp?”.

Sau đây là đáp án của bảng câu hỏi.

1. Sai – 2. Sai – 3. Nên – 4. Không Nên – 5. Không Nên – 6. Đúng – 7. Nên – 8. Không Nên – 9. Có – 10. Sai

Với một câu trả lời đúng tương đương 1 điểm, hãy cùng khám phá tổng số điểm của bạn sẽ nói lên điều gì?

Từ 2 điểm trở xuống: Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn đang ảnh hưởng không tốt đến cơ hội thành công trong sự nghiệp. Bạn hẳn là khá may mắn khi vẫn giữ được công việc đến bây giờ!

Từ 2 – 4 điểm: Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn ở mức TRUNG BÌNH. Bạn không làm “mất lòng” người khác, nhưng nó cũng không giúp bạn tạo nhiều khác biệt tích cực cho thành công trong sự nghiệp.

Từ 5 – 7 điểm: Bạn đã cố gắng nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, nó chưa được đồng nhất – một số khía cạnh tốt, một số khía cạnh chưa tốt.

Từ 8 – 10 điểm: Bạn có hình ảnh chuyên nghiệp XUẤT SẮC. Bạn nhận thức được tầm quan trọng của hình ảnh chuyên nghiệp và luôn nỗ lực để trông chuyên nghiệp và chỉn chu. Cũng có thể bạn đã may mắn nhận được sự hướng dẫn của bố mẹ về tầm quan trọng của việc ăn mặc đẹp. Bạn cũng đã cố gắng học hỏi từ những chương trình đào tạo, các phương tiện truyền thông và tương tác với những nhà lãnh đạo có hình ảnh chuyên nghiệp tích cực. Chúc mừng bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close